Młodzi też mają głos!

Niespodziewane wyjście. Nietuzinkowa metoda. Innowacyjne pomysły. Młodzież głosuje. Nieoczekiwany apel pani Dyrektor do podopiecznych grup fakultatywnych wywołał w wielu uczniach ciekawość. Dopiero po wyjściu z budynku uczestnicy dowiedzieli się o celu spotkania. Pan Plastyk wraz z pracownikami Urzędu Miasta, przeprowadzając ankietę dotyczącą preferowanych ławek przez mieszkańców Gdyni, zdecydował się zaprosić również młodzież. Te „urządzenia” już w najbliższym czasie mają się pojawić na Kamiennej Górze. Wyniki ankiety, ku zdziwieniu prowadzących badanie, różniły się znacząco od ich pierwotnego przeznaczenia. Reprezentacja uczniów Jedynki w większości zadecydowała o wyborze „miejskiego mebla”, który w rzeczywistości projektowany był z myślą o seniorach. Jednak młodzi głosujący zwrócili uwagę na wielofunkcyjność ławki. Dzięki możliwości zadawania pytań, każdy z nas wzbogacił się o dodatkową wiedzę, która wcześniej była poza obiektem naszych zainteresowań. Myślę, że spotkanie to uświadomiło nam, że możemy wpływać na zmianę otoczenia i współtworzyć rzeczywistość.

Marta Laskowska

Reklamy